Prawa autorskie

§ 1

Materiały prezentowane na stronie www.creatoria.pl, teksty, rozwiązania technologiczne oraz wizerunkowe, produkty, znaki firmowe oraz specyfikacje techniczne, chronione są prawem autorskim Creatoria®.

§ 2

Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe oraz logotypy należące do podmiotów trzecich i prezentowane na projektach koncepcyjnych, wizualizacjach prezentowane są w celach informacyjnych i poglądowych za zgodą ich właścicieli.

§ 3

Wszelkie materiały prezentowane na stronie www.creatoria.pl,  są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych oraz udostępniania w.w. materiałów skierowanych za pośrednictwem poczty e-mail  bez pisemnej zgody Creatoria®.

§ 4

Podczas zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa uprawnień do treści lub materiałów graficznych, a w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniana lub wykorzystywania treści i elementów graficznych zawartych na stronie www.creatoria.pl i innych będących własnością Creatoria®.

§ 5

W przypadku, gdy użytkownik chce wykorzystać materiały udostępniane na stronie www.creatoria.pl lub innych będących własnością Creatoria® do użytku komercyjnego, konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego poprzez kontakt e- mailowy.

§ 6

Znak towarowy Creatoria® jest nazwą zastrzeżoną w UPRP.

§ 7

Mając na względzie zasady funkcjonowania strony internetowej oraz związaną z tym faktem konieczność aktualizacji, Creatoria® zastrzega możliwość występowania na stronie informacji nieaktualnych.

Jeżeli masz pytanie dotyczące praw autorskich do prezentowanych na naszej stronie projektów, zapraszamy do kontaktu